Digraf. Pracownia grafiki. Element graficzny zamykający menu główne